Ulven og den ultimative pris.

Wolf

Ulven er kommet, men det virker som om politikere og eksperter har taget bind for øjnene, og den dag den ultimative pris skal betales, forudser jeg, at der bliver kø ved håndvasken.

Kan vi i Danmark leve sammen med ulvene.
I Sverige har de jo ulve med visse problemer med husdyr og hunde, men endnu ikke mellem ulve og mennesker.
Så er der vel også plads til dem i Danmark?

En stor del den svenske landbefolkning er dog betænkelige ved den aktuelle indvandring af ulve i mindre landsbyer, hvor de gradvist mister respekten for mennesker da der ikke drives jagt på ulvene.

Ulven er et intelligent top rovdyr og er i høj grad opportunister der nemt tilpasser sig nye miljøer.
Hvis man gerne vil drage paralleller til udlandet og dermed konkluderer at der fint er plads til ulven i Danmark, bør man nok lige tænke sig om een gang til.
Forskellen fra Danmark og til hvilket som helst andet land der huser ulve er befolkningstætheden og forekomsten af store vildmarksagtige skove og landarealer med meget lavt publikumstryk.
Sverige har f.eks. en befolkningstæthed på 20 pr. km2, mens der i Danmark bor 129!

Der vil med stor sandsynlighed komme rigtigt mange flere konfrontationer mellem mennesker og ulve end man nogensinde har set i

hvilket som helst andet land der huser ulve.
Danmark er et enestående land hvad ulve angår og man kan meget dårligt bruge erfaringer med andre lande grundet dette.

Der findes ingen vildmark i Danmark og selvom Naturstyrelsen har været meget hurtige til at udpege egnede “Ulve-skove” i Jylland, er det stadig områder med meget stor publikumstryk og stor befolkningstæthed.
Danskerne oplever at de pludseligt skal tage stilling til at skulle opleve en uro i baghovedet når man tager på besøg i skoven med ungerne.
Koncepter som svampeture, skovbørnehaver, ridestier og hundeskove skal gennemtænkes igen.
Der har allerede været flere sammenstød mellem fritdslandbrug og ulve, selvom der er tale om kun en eneste ulv.

Jeg forudser store problemer for de mennesker der skal leve dør om dør med ulven og det vil unægteligt ændre måden vil lever vores liv på. Fritidslandbrug og dyreholdere vil blive tvunget til at stoppe deres drift. Folk vil ikke lade deres børn lege udenfor længere, skovbørnehaver vil forsvinde.

Når ulvene begynder at færdes i kobler begynder problemerne for alvor.

Hvad sker der i det øjeblik, hvor en ulv i jagt-mode støder sammen med et 4 årigt barn?
Vi ved det ikke, for scenariet er ikke særligt sandsynligt i de lande man sammenligner sig med hvad angår ulveproblemer, da der i disse lande er hel andre “pladsforhold”

Dertil kommer, at ulven tager hårdt for sig af retterne som bl.a. rammer jægerne der må forvente et betragteligt mindsket jagtudbytte.

Ulven er et fantastisk dyr som hører hjemme i Naturen, men man bør spørge sig selv om man egentlig har mere “rigtig” natur tilbage i Danmark når det kommer til stykket – i hvert tilfælde natur og betingelser som vi kan byde ulven at vende tilbage til.
Personligt elsker jeg naturen og færdes meget i den overalt i verden og nyder hver gang synet af en ulv, men er ikke sikker på jeg ville nyde synet knapt så meget hvis jeg var pædagog med ansvar for 20 børn på udflugt…
Der er allerede tegn på at folk begynder at afholde sig fra skovture med børn i områder med ulv.

Ulvedebatten har endnu ikke taget stilling til det spørgsmål som danskerne og politikerne skal stille sig selv i debatten om ulven og om vi har plads til den – er vi parat til at betale den ultimative pris hvor mennesker og husdyr skades eller dræbes – acceptere at landbrug må lukke og ændre vores adfærd og skabe utryghed og frygt – vi taler om at lade en toppredator genindvandre i et tæt befolket land??
Hvad sker der bagefter?
Sker der det samme som der nogen gange sker, at sandheden går op for en minister når et barn eller flygtninge skal sendes væk pga. forfejlede og uovervejede regler som på få dage laves om?
Oftest sker dette fordi man ikke har stillet sig selv de spørgsmål der munder ud i de ultimativt værste svar?

Ulven er et fantastisk dyr som man kun kan beundre, men skal der være plads til Ulven i Danmark, skylder vi den, at tage stilling til om vi er parat til at betale den ultimative pris – som er mere sandsynlig i DK end noget andet land der huser ulve.

Morten Knudsen
Gohunting.dk

Wolf2

3 comments

 • Claus Beyer

  Mikkel Pedersen
  “..men kan vi på den anden side kræve,..”
  Nej, det synes jeg da ikke, at vi kan. Jeg synes denne her sag er op til hvert enkelt land. Hvis nogle lande ikke ønsker ulve, kan de for min skyld da gerne skyde dem. Og de lande, der ønsker ulve, kan lade være. At EU skal ind og bestemme over det, synes jeg er uheldigt og unødvendigt. Det er endnu et søm til EUs ligkiste, at folk, som lever med ulvende ikke bliver hørt, fordi nogle politikere i Bruxelles har bestemt alt.

 • Jesper Friis

  En bestand af ulve vil sikkert ikke kunne leve i Danmark uden en eller anden form for indhegning eller kontrol da mange fritidslandbrug har fritgående får og geder som ulvene uden tvivl vil angribe, hvis de lever vildt i naturen. Dette forhold er langt vigtigere at tage stilling til end om ulve er farlige for mennesker.
  Den lille skovflåt er uden sammenligning det farligste dyr vi har i Danmark. Den er smittebærer af Borreliose, Centraleuropæisk hjernebetændelse, ehrlichiose samt harepest og et par andre smitsomme sygdomme. En grim lille fætter man ikke opdager så let – før den sidder med klør og munddele godt nede i sulet på den danske skovgænger. Derefter følger vel Fjæsing og Hugorm samt skovhvepsen. Alle disse skabninger er hyppige gæster i de skove hvor skovbørnehaverne holder til. Vi sender altså vores børn ud blandt smittebærere af dræbende vira og infektioner hver dag uden at skænke det en tanke. Men så kommer der to ulve, der er løbet den forkerte vej ved afkørslen mod Gedser og så er alle klar til at erklære undtagelsestilstand. Nej, lad os bare få nogle ulve, der forbliver vilde – men også bliver fodret nok til at de ikke behøver at gå efter fritidslandmandens får – det gør vi jo også med klovvildt i dyrehaven.
  Se mere om skovflåt: http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/skovflaten-hvor-farlig-er-den

 • Mikkel Pedersen

  Det var dog befriende, at læse om skeptiske, men saglige overvejelser om ulvens genindvandring til DK.
  Kun hvis vi er i stand til at se bort fra det hav af myter, det klæber til ulven, vil vi have en chance for at lave en realitetstilpasset forvaltning.
  Naturligvis skal ulven ikke fredes uanset omkostningerne, men kan vi på den anden side kræve, at andre lande skal beskytte deres bestande af vilde dyr, hvis vi ikke selv er klar til at gøre et forsøg på at integrere bare et enkelt toprovdyr i vores natur?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Skriv resultatet for at poste *